Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Cổng thông tin điện tử huyện Cái Bè

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
2391/UBND-NC 27-09-2022 V/v thực hiện cấp Căn cước công dân trên địa bàn
2393/UBND-VX 27-09-2022 V/v tăng cường thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
137/KH-UBND 26-09-2022 Triển khai thực hiện công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Cái Bè theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
2315/UBND-CN 21-09-2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
2239/UBND-NC 21-09-2022 V/v chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng
362/TB-UBND 21-09-2022 Ý kiến kết luận của ông Nguyễn Văn Nha - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn hướng xử lý các khó khăn, vướng mắc HTX điện Tân Thanh
136/KH-UBND 20-09-2022 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuần nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
272/BC-UBND 20-09-2022 Tình hình thực hiện NĐ số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ
273/BC-UBND 20-09-2022 Kềt quả triển khai, thực hiện QĐ số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của TTg Chính phủ trong tháng 9/2022 trên địa bàn huyện Cái Bè
270/BC-UBND 14-09-2022 V/v thống kê, đánh giá hiện trạng và nhu cầu ĐTXD trạm bơm điện trên địa bàn huyện Cái Bè
2263/UBND-VX 14-09-2022 V/v thực hiện cập nhật và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19
269/BC-UBND 14-09-2022 Công tác triển khai phòng, chống lũ và triều cường BVSX và dự kiến KH đầu tư nâng cấp, sửa chữa, gia cố các công trình khẫn cấp năm 2022 trên địa bàn huyện Cái Bè
259/BC-UBND 13-09-2022 Kết quả thực hiện Đề án sô1 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy tháng 9 năm 2022
260/BC-UBND 13-09-2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/11/2012 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tư pháp
268/BC-UBND 13-09-2022 V/v kết quả thực hiện phân cấp QLNN theo các Quyết định của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Cái Bè năm 2022
2249/UBND-NC 12-09-2022 V/v tập trung triển khai thực hiện một số nội dung Đề án 06 và công tác làm sạch dữ liệu dân cư
2250/UBND-NC 12-09-2022 V/v tăng cường công tác Phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện
2252/UBND-NC 12-09-2022 V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chứng thực điện tử
258/BC-UBND 09-09-2022 Tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg
2232/UBND-CN 09-09-2022 V/v triển khai thực thực hiện KH số 205/KH-PCTT ngày 11/8/2022 của BCH PCTT&TKCN tỉnh Tiền Giang
2234/UBND-NC 09-09-2022 V/v tổ chức thực hiện các tiêu chí phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
256/BC-UBND 08-09-2022 Tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc đối với DN đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện Cái Bè
254/BC-UBND 08-09-2022 Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế trong xử lý các phân lô, bán nền trên địa bàn huyện Cái Bè
255/BC-UBND 08-09-2022 Kết quả thực hiện công tác CCHC quy III năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ quí IV năm 2022
2173/UBND-NC 31-08-2022 V/v phối hợp triển khai Đề án 06 đối với phần mền quản lý Hội viên của Hội Nông dân Việt Nam
248/BC-UBND 31-08-2022 Kết quả kiểm điểm rút kinh nghiệm theo Báo cáo số 1776/KBC-TKT ngày 12/8/2022 của Tổ kiểm tra Công vụ tỉnh Tiền Giang
342/TB-UBND 31-08-2022 Ý kiến kết luận của ông Trần Văn Út - Trưởng BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG huyện tại HN đánh giá tiến độ thực huện NTM đến tháng 8/2022 và lộ tri2nh giải pháp thực hiện đến thánfg 9/2022
2186/UBND-NC 31-08-2022 V/v chấn chỉnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo
251/BC-UBND 31-08-2022 Sơ kết 05 năm thực hiện QĐ số 1848/QĐ-UBND ngày 077/6/2017 của UBND tỉnh vê2 ban hành quy chế phối hợp QL các ngành, nghề ĐTKD có điều kiện về ANTT trên địa bàn huyện
245/BC-UBND 30-08-2022 Tình hình triển khai lập quy hoạch đối với huyện NTM, các xã phấn đấu xã NTM, xã NTMNC

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 376
  Tổng lượt truy cập: 3075373