Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Đảng ủy xã Hậu Thành: Triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021
06/12/2021

​Đảng ủy xã Hậu Thành vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021. ​

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông qua Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 29/11/2021 của Đảng ủy xã về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021.

Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý:  Nội dung kiểm điểm việc chấp hành và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc; việc quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận cấp trên; kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm của cơ quan đơn vị.

Đối với cá nhân: Nội dung kiểm điểm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, liên hệ các biểu hiện về suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

Việc triển khai kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 ở xã Hậu Thành sẽ được triển khai thực hiện xong trước ngày 14/12 và báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 25/12/2021./.

Phương Bình

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 390
  Tổng lượt truy cập: 2895963