Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cái Bè: Triển khai thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
29/08/2022

Thực hiện Công văn số 964/UBND-TC ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Để kịp thời triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Cái Bè theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; sau khi có văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cái Bè phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các xã, thị trấn về quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp với Hội, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quán triệt đến Hội, đoàn thể cấp xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn về Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; thông tin đến nhân dân về những nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Những nội dung sửa đổi cần lưu ý:

* Thời gian áp dụng: từ ngày 19/5/2022

* Về đối tượng cho vay:

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình (theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung trình giai đoạn 2022-2025)

+ Hộ gia đình hiện đang gặp khó khăn về tài chính: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh

+ Hộ gia đình hiện đang gặp khó khăn về tài chính: tai nạn, bệnh tật

* Mức cho vay đối đa: 4 triệu đồng/học sinh, sinh viên/tháng (40 triệu đồng/năm)

* Không thực hiện giảm lãi cho học sinh, sinh viên đối với trường hợp người vay trả nợ trước hạn kể từ ngày 19/5/2022.

- Quán triệt đến tất cả cán bộ viên chức trong đơn vị, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền tại Điểm giao dịch xã, thông qua Đài Truyền thanh xã về Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, phối hợp thực hiện giải ngân tại Điểm giao dịch xã./.

              Phòng Giao dịch NHCSXH huyện

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1243
  Tổng lượt truy cập: 3535073