Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cái Bè: Triển khai thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ
12/09/2022

 

Thực hiện Công văn số 1468/UBND-TC ngày 16/6/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Để triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và chi phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cái Bè phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Hội, đoàn thể cấp huyện tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ đến Hội cấp xã, Tổ Tiết kiện và vay vốn về hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP; thông tin đến hội viên vay vốn những nội dung về chính sách hỗ trợ lãi suất. Cụ thể:

+ Hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay có lãi suất trên 6%/năm

+ Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo hết hỗ trợ lãi suất.

+ Hỗ trợ lãi suất các khoản giải ngân từ 01/01/2022 và còn dư nợ thực tế đến ngày 29/5/2022.

+ Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay là 2%/năm tính trên số dư nợ vay.

+ Khách hàng vay vốn đúng đối tượng và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

+ Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

- Quán triệt đến tất cả cán bộ viên chức trong đơn vị, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền tại Điểm giao dịch xã thông qua Đài Truyền thanh xã về việc hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị quyết số 36/2022/NQ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ.

- Thực hiện hỗ trợ lãi suất theo văn bản số 4276/HD-NHCS ngày 30/5/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ.

               Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cái Bè

Tương phản
Đánh giá bài viết(5.0/5)

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1287
  Tổng lượt truy cập: 3535117