Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Xã Hậu Mỹ Phú: Hiệu quả từ công tác cải cách thủ tục hành chính
09/12/2022

Những năm gần đây công tác cải cách thủ tục hành chính ở xã Hậu Mỹ Phú luôn được chú trọng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần giảm các thủ tục hành chính và thời gian đi lại của các tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính.

Theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã nhận trên 1.500 hồ sơ các loại, các bộ phận đã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực phụ trách, tham mưu cho UBND xã kịp thời giải quyết và trả kết quả trong thời gian sớm nhất, những hồ sơ chưa đúng, chưa rõ thì hướng dẫn cho người dân làm lại, song song với tiến hành xác minh những nội dung chưa rõ để kịp thời trả kết quả cho người dân, không để người dân phải đi lại nhiều, giảm bớt phiền hà cho người dân.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, theo đó Ủy ban nhân dân xã Hậu Mỹ Phú phân công công chức Văn phòng - thống kê làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đồi chiếu thủ tục hành chính áp dụng tại xã, phân công công chức Địa chính - xây dựng - môi trường thực hiện liên thông lĩnh vực đất đai, công chức Tư pháp - hộ tịch thực hiện liên thông hộ tịch - bảo hiểm y tế cho trẻ em và có sự phối hộp giữa UBND xã với các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế 1 cửa liên thông.

UBND xã niêm yết và thông báo công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về qui định hành chính, hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời đặt hộp thư góp ý tại UBND xã để tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc góp ý.

Tất cả các quy định, trình trự thủ tục, thời hạn giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông cũng như mức thu phí, lệ phí được niêm yết công khai, đầy đủ tại Trụ sở UBND xã, đảm bảo mọi người dân đều nhìn thấy. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả luôn đảm bảo đúng qui trình, có hướng dẫn cụ thể, sổ sách theo dõi, ghi chép đầy đủ từ khâu tiếp nhận đến khâu hoàn trả kết quả.

Theo nhiều người dân cho biết: trước đây khi chưa áp dụng cải cách thủ tục hành chính, hồ sơ giải quyết thường chậm, tốn nhiều thời gian đi lại. Từ khi áp dụng cải cách thủ tục hành chính hồ sơ được giải quyết nhanh, gọn, giảm bớt các thủ tục không cần thiết, nguồn thu phí, lệ phí đều được công khai, cán bộ tiếp công dân niềm nở, tạo niềm tin trong nhân dân.

UBND xã Hậu Mỹ Phú có kế hoạch đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ tốt công tác, đảm bảo thời gian qui định của cấp trên. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 01 của UBND tỉnh về về việc tăng cường chấp hành kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Trang bị cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Tất cả máy vi tính đều kết nối Internet, nhằm tạo thuận lợi cho việc cập nhật thông tin hàng ngày,  100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử công vụ của tỉnh, tài khoản phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tất cả văn bản đến được văn thư tiếp nhận xử lý theo qui trình chuyển đến lãnh đạo, từ đó lãnh đạo chuyển cho cán bộ, công chức có liên quan cập nhật, xử lý, cán bộ công chức trao đổi thông tin thường xuyên trên văn phòng điện tử, các kế hoạch, báo cáo, thư mời, tài liệu hội, họp đều chuyển từ văn phòng điện tử hạn chế sử dụng văn bản giấy. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở cán bộ công chức xem, xử lý văn bản, chỉ đạo công chức Văn phòng - thống kê hướng dẫn, theo dõi xử lý văn bản của cán bộ, công chức làm cơ sở bình xét thi đua cuối năm.

Đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số thông qua phần mềm, quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử của tỉnh, giúp việc trao đổi thông tin, văn bản giữa các cơ quan nhà nước được thuận lợi, đảm bảo an toàn, nhanh chóng, không mất thời gian in văn bản, đóng dấu và nộp cho cấp trên, thay thế cho văn bản giấy ký tay và đóng dấu, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm của cơ quan./.

                                                                             Yến Nhi

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 826
  Tổng lượt truy cập: 3533506