Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Trung tâm Chính trị huyện Cái Bè: Khai giảng lớp Sơ cấp lý luân chính trị khóa 23 năm 2023.
16/05/2023

 

Sáng ngày 15/5/2023, Trung tâm Chính trị huyện Cái Bè phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị (khóa 23) năm 2023. Tham dự Khai giảng có ông Nguyễn Văn Nhiệm- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm Chính trị; ông Đặng Thanh Hờ- Huyện ủy viên- Trưởng Phòng Nội vụ; ông Huỳnh Đức Thạnh- Huyện ủy viên- Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra; ông Nguyễn Vĩnh Phương- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cái Bè.

Tham Tham gia lớp học có 99 học viên, trong thời gian gần 50 ngày học tập các học viên sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề như: những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam…

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Nguyễn Văn Nhiệm- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn  mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức đã được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Ngay trong những năm đầu tiên thành lập Đảng, xây dựng chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ sự cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng Lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự có năng lực đáp ứng yêu cầu, tính chất mới của công việc trong một xã hội mới và phải thực sự là những công bộc của dân. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng chỉ rõ một trong 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, trong đó nhấn mạnh: việc nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vẫn xảy ra, vì vậy việc học tập là yêu cầu bắt buộc với cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết cả về lý luận chính trị và chuyên  môn nghiệp vụ; nhận thức sâu sắc hơn chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, để làm phương châm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên mọi cương vị công tác.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban BanTuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị các học viên của lớp học cần xác định rõ ý thức, trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào đã được lựa chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải nỗ lực khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc cơ quan để tham dự các buổi học đầy đủ, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của Trung tâm Chính trị huyện và của lớp học đề ra. Cần tích cực trao đổi, thảo luận, nghiên cứu bài học để đạt kết quả cao nhất. Phấn đấu kết thúc khóa học 100% học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và đạt kết quả cao nhất./.

                                                                                           Bé Nhỏ

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 56
  Tổng lượt truy cập: 3549847