Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Trung tâm Chính trị huyện Cái Bè: Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 1 năm 2023
14/03/2023

Ngày 13/3/2023, Trung tâm Chính trị huyện Cái Bè tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 1 năm 2023.

Tham dự Lễ khai giảng có ông Nguyễn Văn Nhiệm - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị; ông Lê Minh Sung – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Cái Bè và 104 đảng viên mới tham gia lớp học.

Trong thời gian học 07 ngày, 104 đảng viên mới được các giảng viên truyền đạt 10 bài lí luận cơ bản và cần thiết dành cho đảng viên mới trong việc nhận thức đầy đủ hơn về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền vối CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hôi của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thông qua lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2023 lần này tất các học viên cần phải tiếp tục rèn luyện phấn đấu hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trinh độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động tại đơn vị, địa phương mình công tác, thường xuyên trao dồi phẩm chất đạo đức, đóng góp tích cực vào thành tích chung của đơn vị phấn đấu để sớm trở thành đảng viên  Đảng cộng sản Việt Nam./.

          Quốc Dũng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 92
  Tổng lượt truy cập: 3549883