Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Trung tâm Chính trị huyện Cái Bè: Bế giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I/2023.
24/03/2023

 

Chiều ngày 22/3/2023, Trung tâm chính trị huyện Cái Bè phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I/2023.

Đến dự Buổi lễ khai giảng có ông Nguyễn Văn Nhiệm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám Đốc Trung Tâm chính trị; Ông Đỗ Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cùng 96/103 hoc viên tham dự.

Lớp học được khai giảng ngày 13/3/2023 đến nay lớp học đã kết thúc trương trình theo quy định. Qua 7 ngày nghiên cứu, học tập, thảo luận và viết thu hoạch, các học viên đã được truyền đạt các nội dung, chương trình theo quy định của Ban Tuyên Giáo Trung ương và Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;  Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Cuối khóa học có 96/103 học viên được công nhận hoàn thành chương trình và được Giám đốc trung tâm Chính trị cấp giấy chứng nhận.

Phát biểu Bế giảng ông Nguyễn Văn Nhiệm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám Đốc Trung Tâm chính trị đã biểu dương những kết quả học tập mà học viên đạt được, chia sẻ với những khó khăn của học viên trong quá trình tham gia khóa học, đồng thời đề nghị học viên tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động ở đơn vị công tác, nơi cư trú; nỗ lực cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                           Bé Nhỏ

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 82
  Tổng lượt truy cập: 3549873