Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo huyện Cái Bè: Khảo sát đánh giá hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện
12/05/2023

 

Từ ngày 09 đến 12/5/2023, Phòng Giáo dục  và Đào tạo huyện Cái Bè tổ chức khảo sát đánh giá hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2022-2023 ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại buổi khảo sát, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè kiểm tra hồ sơ cấp xã, thị trấn hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2022-2023 đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như: Kế hoạch chỉ đạo hoạt động hàng năm của trung tâm học tập cộng đồng; việc triển khai các mô hình học tập; dự trù kinh phí hoạt động, các biểu mẫu thống kê, tổng hợp kết quả huy động; báo cáo tổng kết nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; Hồ sơ tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại trung tâm học tập cộng đồng của xã, thị trấn; Các phiếu điều tra và tổng hợp nhu cầu học tập của người dân; Các biên bản họp và phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cộng tác viên; Biên bản kiểm tra làm việc của trung tâm học tập cộng đồng, các bản kế hoạch, lịch công tác tuần, tháng; Sổ nhật ký công tác trung tâm học tập cộng đồng; Kiểm tra các hồ sơ sổ sách theo dõi kinh phí hoạt động trung tâm học tập cộng đồng; Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng (Sổ họp, sắp xếp các loại công văn chỉ đạo, hồ sơ lưu trữ…); Kế hoạch mở lớp theo từng chuyên đề; Báo cáo hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng năm 2022-2023.

Qua khảo sát, nhằm giúp các trung tâm học tập cộng đồng tự đánh giá và cơ quan quản lí đánh giá kết quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng; đồng thời xây dựng kế hoạch định hướng trung tâm học tập cộng đồng hoạt động toàn diện, phát triển bền vững, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân và xây dựng xã hội học tập từ cơ sở./. 

Thùy Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 78
  Tổng lượt truy cập: 3549869