Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cái Bè chuẩn bị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ
18/07/2022

 

Thực hiện Công văn số 2480/UBND-KT ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Cái Bè.

Ngày 18/7/2022, UBND huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP huyện Cái Bè để rà soát lại công tác chuẩn bị theo kế hoạch số 239/KH-BCĐ ngày 21/6/2022 của Ban Chỉ đạo huyện về việc tổ chức tổng kết 20 năm. Ông Nguyễn Văn Nha - Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Cái Bè - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Ông Võ Văn Cường, Giám đốc NHCSXH huyện, Phó ban Thường trực: Báo cáo tình hình thực hiện đến ngày 17/7/2022. Cụ thể:

1.Thực hiện phóng sự kết quả 20 triển khai thực hiện “tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác” theo Nghị quyết số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Cái Bè: Kết quả đến nay đã ghi hình, phỏng vấn tại các xã về các chương trình tín dụng đang triển khai trên địa bàn huyện, gồm: Chủ tịch xã, Hội đoàn thể cấp xã, Tổ TK&VV và hộ vay... tiếp tục xin ghi hình Lãnh đạo cấp huyện và sẽ hoàn chỉnh chậm nhất đến ngày 21/7/2022.

2. Về thành phần tham dự Hội nghị: dự kiến 106 người, có danh sách kèm theo

- Cấp tỉnh: Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, phụ trách Cái Bè; Giám đốc và các Phòng ban Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

- Cấp Huyện: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBMT Tổ Quốc VN huyện và các Ban Đảng Huyện ủy; tất cả các ban, ngành, Đoàn thể huyện, các Lãnh đạo tham gia Ban đại diện đã nghỉ hưu và Ngân hàng Thương mại trên địa bàn huyện.  

3. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chuẩn bị xong các Băng rol, tờ phướn (mẫu theo quy định)

4. Ban chỉ đạo thông qua Danh sách đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 40 Cá nhân. Phòng giao dịch NHCSXH huyện đề nghị Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam tặng Giấy khen: 02 tâp thể UBND xã, 06 cá nhân, có thành tích xuất sắc qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Cái Bè.

 5. Ban chỉ đạo đề nghị công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau tổng kết trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang Thông tin điện tử huyện. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kết 20 năm thực hiện theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ đạt hiệu quả cao nhất.

Dự kiến, ngày 29/7/2022 tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện./.

     Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cái Bè

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 378
  Tổng lượt truy cập: 3075375