Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kho Bạc nhà nước Cái Bè tiếp tục đẩy mạnh vaà nâng cao chất lượng xử lý TTHC, rút ngắn thời gian theo quy định trên môi trường dịch vụ công
05/11/2021

​KBNN Cái Bè là một trong những đơn vị đã có thành tích trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh Cải cách hành chính”. Đối với trong ngành Kho bạc, năm 2020 được KBNN Tiền giang khen thưởng thành tích trong công tác Cải cách hành chính 2020, tại quyết định số 203/QĐ-KBTG ngày 09/4/2021. Đối với phong trào thi đua trên địa bàn huyện Cái Bè, KBNN Cái Bè được UBND huyện Cái Bè đánh giá cao là một trong những đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn thực hiện rất tốt công tác Cải cách hành chính. Năm 2020 UBND huyện Cái Bè quyết định khen thưởng là đơn vị đã có thành tích tốt trong thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước huyện Cái Bè giai đoạn 2011-2020, tại quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 và năm 2020 cũng được UBND huyện Cái Bè khen thưởng đã có thành tích tốt trong thực hiện chuyên đề thi đua “Cải cách hành chính” năm 2020, tại quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 12/8/2021.

Nhằm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua về phong trào thi đua “Đẩy mạnh Cải cách hành chính” ngay đầu năm 2021 Ban Giám đốc KBNN Cái Bè đã hạ quyết tâm và đưa ra mục tiêu năm 2021: phấn đấu đạt điểm tuyệt đối về phong trào thi đua “Đẩy mạnh Cải cách hành chính” do KBNN Tiền giang và UBND huyện Cái Bè phát động; Tiếp tục nâng cao chất lượng xử TTHC trên DVC trực tuyến cấp độ 4 của KBNN, phấn đấu tỷ lệ TTHC giải quyết trên DVC đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ quá hạn là 1% (năm 2020 là 3%); thường xuyên quán triệt Công chức trong đơn vị thực hiện tốt phong trào “Thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 đơn vị đã phát động tại kế hoạch số 09/KH-KBCB ngày 25/7/2021; quán triệt Công chức luôn tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; trong giao dịch phải lấy Khách hàng làm trung tâm.

Có thể khẳng định năm 2021, là một trong những năm đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, do có sự tác động, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 lần thứ 4 kéo dài bắt đầu từ cuối tháng 4/2021 cho đến nay, với lực lượng Công chức hiện có chỉ 13 biên chế, giảm 1 so năm 2019 và có những lúc phải thực hiện phương án làm việc 1/2; rồi 1/3 làm việc tại cơ quan và làm việc tại nhà, nhưng với sự quyết tâm của tập thể Công chức KBNN Cái Bè vượt qua những khó khăn, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thụ hưởng NSNN trên địa bàn và đẩy mạnh ứng dụng CNTT khi thực hiện giãn cách xã hội, phải làm việc tại nhà thông qua công cụ kết nối từ xa Ultraviewer; Teamviewer từ đó đã giải quyết kịp thời các TTHC đơn vị gởi trên DVC, giải quyết luôn đạt ở tỷ lệ cao.

Tính đến 31/10/2021 KBNN Cái Bè đã thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra về giữ vững thành tích thi đua “Đẩy mạnh Cải cách hành chính”; tỷ lệ TTHC giải quyết trên DVC đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ quá hạn đã giảm với con số ấn tượng so năm 2020; tỷ lệ đơn vị khai thác, sử dụng cảnh báo rủi ro qua Smartphone là 100%. Tổng số TTHC KBNN Cái Bè tiếp nhận và xử lý trên DVC từ 01/01/2021 đến 31/10/2021 là 22.450 món, số hồ sơ quá hạn chỉ 27 món, chiếm tỷ lệ 0,12%, đạt được chỉ tiêu phấn đấu mà đơn vị đặt ra đầu năm; không có cá nhân GDV nào để tỷ lệ quá hạn vượt tỷ lệ qui định hàng tháng, cả năm đã ký kết với Ban Giám đốc.

 

 
 

Phụ lục 02

THỐNG KÊ TỶ LỆ GIAO DỊCH QUA DVCTT

(Số liệu thống đến hết ngày 30/9/2021)

         

TT

Đơn vị

Tổng số chứng từ chi NSNN phát sinh trên TABMIS (không bao gồm ANQP, các giao dịch chi không thuộc diện qua DVCTT)

Tổng số chứng từ chi NSNN phát sinh trên DVCTT trong kỳ

 báo cáo

Tỷ lệ %

KBNN quận, huyện, thị xã

1

3

5

6

7=6/5

140

0561-VP KBNN Tiền Giang

4,243

4,213

99.29%

141

0563-KBNN Gò Công - Tiền Giang

1,185

1,185

100.00%

142

0564-KBNN Cái Bè - Tiền Giang

2,530

2,530

100.00%

143

0565-KBNN Cai Lậy - Tiền Giang

1,289

1,289

100.00%

144

0566-KBNN Châu Thành - Tiền Giang

2,063

2,063

100.00%

145

0567-KBNN Chợ Gạo - Tiền Giang

1,642

1,642

100.00%

146

0568-KBNN Gò Công Đông - Tiền Giang

1,799

1,799

100.00%

147

0569-KBNN Gò Công Tây - Tiền Giang

1,418

1,418

100.00%

148

0570-KBNN Tân Phước - Tiền Giang

1,165

1,161

99.66%

149

0571-KBNN Tân Phú Đông - Tiền Giang

1,059

1,059

100.00%

150

0572-KBNN Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang

1,713

1,713

100.00%

 

TỔNG CỘNG

1,478,122

1,461,766

98.89%

Nguồn số liệu từ KBNN thống kê

Phụ lục 02

THỐNG KÊ TỶ LỆ GIAO DỊCH QUA DVCTT

(Số liệu thống đến hết ngày 30/9/2021)

         

TT

Đơn vị

Tổng số chứng từ chi NSNN phát sinh trên TABMIS (không bao gồm ANQP, các giao dịch chi không thuộc diện qua DVCTT)

Tổng số chứng từ chi NSNN phát sinh trên DVCTT trong kỳ

 báo cáo

Tỷ lệ %

KBNN quận, huyện, thị xã

1

3

5

6

7=6/5

140

0561-VP KBNN Tiền Giang

4,243

4,213

99.29%

141

0563-KBNN Gò Công - Tiền Giang

1,185

1,185

100.00%

142

0564-KBNN Cái Bè - Tiền Giang

2,530

2,530

100.00%

143

0565-KBNN Cai Lậy - Tiền Giang

1,289

1,289

100.00%

144

0566-KBNN Châu Thành - Tiền Giang

2,063

2,063

100.00%

145

0567-KBNN Chợ Gạo - Tiền Giang

1,642

1,642

100.00%

146

0568-KBNN Gò Công Đông - Tiền Giang

1,799

1,799

100.00%

147

0569-KBNN Gò Công Tây - Tiền Giang

1,418

1,418

100.00%

148

0570-KBNN Tân Phước - Tiền Giang

1,165

1,161

99.66%

149

0571-KBNN Tân Phú Đông - Tiền Giang

1,059

1,059

100.00%

150

0572-KBNN Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang

1,713

1,713

100.00%

 

TỔNG CỘNG

1,478,122

1,461,766

98.89%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua tự kiểm tra, xem xét kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường DVC năm 2021, KBNN Cái Bè xử lý đúng qui trình, 100% hồ sơ, chứng từ hợp lệ, hợp pháp đều được tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn quy định theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Không có hồ sơ, chứng từ giải quyết quá hạn hoặc chậm giải quyết mà không rõ nguyên nhân. Có thể nói khi đi vào thực hiện DVC; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện nghiêm nguyên tắc kiểm soát, thanh toán qua KBNN được quy định tại điều 3, thông tư 62/2020/TT-BTC thì khối lượng công việc phải xử lý hàng ngày của Giao dịch viên là rất lớn, đôi lúc bị áp lực rất nặng về thời gian, nhất là thời điểm đầu tháng đồng loạt chi lương; chi hỗ trợ trong đại dịch Covid-19 cũng phải được giải quyết kịp thời, nhanh nhất, đúng tinh thần chỉ đạo củ Thủ tướng Chính phủ. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể Công chức KBNN Cái Bè, hầu hết hồ sơ, chứng từ các đơn vị sử dụng NSNN gửi trên DVC đều được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong ngày làm việc, rất ít trường hợp chứng từ DVC tiếp nhận và tồn đọng sang ngày hôm sau. Như vậy, với kết quả giải quyết TTHC được đánh giá trên đây, có nhiều hồ sơ, chứng từ thanh toán (thanh toán trực tiếp và thanh toán tạm ứng) trên DVC được tiếp nhận và giải quyết chỉ trong 01 ngày làm việc, đối chiếu với quy định về thời gian giải quyết TTHC của Nghị định 11/2020/NĐ-CP, thì trong năm 2021 KBNN Cái Bè đã giải quyết trước hạn trên 50%.

Đến nay có thể khẳng định với các đơn vị sử dụng NSNN khi sử dụng DVC trong giao dịch chi NSNN luôn mang lại kết quả hết sức tích cực ở tất cả các khâu. Đối với Chủ tài khoản đơn vị sử dụng NSNN luôn theo dõi và nắm bắt được công tác tài chính - ngân sách của đơn vị mình và tình hình hồ sơ chứng từ đã gửi qua DVC; không còn xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ chứng từ mà không rõ nguyên nhân hoặc hồ sơ, chứng từ gởi đến Kho bạc nhiều ngày nhưng chưa nhận được kết quả giải quyết. Đối với Kho bạc chính là đề cao tinh thần và thái độ trách nhiệm của từng vị trí công chức tham gia vào quy trình xử lý hồ sơ, chứng từ, Ban Giám đốc luôn đồng hành xử lý và giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết hồ sơ chứng từ của Giao dịch viên, cho thấy tính ưu việt của DVC trong giai đoạn hiện nay: công khai và minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, chất lượng và hiệu quả, nhất là trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cần hạn chế tiếp xúc giao dịch trực tiếp.

Bên cạnh sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể Công chức KBNN Cái Bè vượt qua những khó khăn trong thực hiện mục tiêu đẩy mạnh và phấn đấu đạt 100% TTHC giải quyết trên DVC; tỷ lệ quá hạn chỉ 0,12%; chất lượng phục vụ nâng cao, đạt được mục tiêu chất lượng ISO 9001:2015, thì KBNN Cái Bè cũng luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của KBNN Tiền giang; Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Cái Bè; được sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong ngành Tài chính và các NHTM. KBNN Cái Bè tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, sẽ có những giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

 

@ Nguyễn Văn Dực – KBNN Cái Bè

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1127
  Tổng lượt truy cập: 3538796