Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kho Bạc Nhà nước Cái Bè: Khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện chỉ tiêu thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021
18/10/2021

Năm 2021, chỉ tiêu dự toán thu ngân sách Nhà nước của huyện được giao là 188 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 758 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách 185 tỷ đồng. Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu trên, ngay từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước Cái Bè đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ, trong đó đề ra chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách Nhà nước để từ đó làm cơ sơ đánh giá kết quả đạt được và đảm bảo phải hoàn thành. Tuy nhiên từ tháng 6 đến nay, huyện Cái Bè thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, với nhiều biện pháp phối hợp để phòng chống dịch bệnh Covid 19 nên việc thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc gặp nhiều khó khăn.

Do thực hiện giãn cách, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các xã chậm thanh toán các khoản chi thường xuyên, nhất là mua sắm tài sản theo hình thức tập trung, từ đó dẫn đến chậm thực hiện chỉ tiêu chi ngân sách theo tiến độ; khả năng sẽ dồn chi vào cuối năm, gây áp lực cho nghiệp vụ kiểm soát chi, dễ dẫn đến sai sót trong kiểm soát.

Chỉ tiêu thu ngân sách đạt thấp, do các nguồn thu từ thuế giảm từ việc thực hiện chính sách giảm, giản các khoản thuế,ảnh hưởng đến việc chi thường xuyên của các xã, thị trấn. Việc sắp xếp giãn cách làm việc tại nhà và cơ quan còn hạn chế về hệ thống mạng, máy tính, tra cứu văn bản trong thực hiện nghiệp vụ kiểm soát...

Trước tình hình trên, Cấp ủy Chi bộ, Ban lãnh đạo đơn vị đã lãnh đạo công chức đơn vị đoàn kết, đồng lòng quyết tâm thực hiện các giải pháp thiết thực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo đơn vị đã bố trí, phân công công chức thực hiện nghiêm quy định làm việc tại cơ quan và tại nhà để phòng, chống dịch, đồng thời tăng cường phối hợp đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch thanh toán chi qua dich vụ công trực tuyến KBNN và trong trao đổi xử lý công việc Giao dịch viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các biện pháp đáp ứng kịp thời yêu cầu nghiệp vụ kiểm soát thu, chi ngân sách, không để ảnh hưởng đến việc thu, chi ngân sách của cơ quan, tổ chức.

Đơn vị chủ động theo dõi sát tình hình, số liệu thực hiện dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư hàng ngày; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị sử dụng ngân sách, các xã và chủ đầu tư để đôn đốc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thanh toán các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, nhất là các khoản chi mua sắm tài sản.

Hướng dẫn các xã thực hiện tốt việc cân đối thu, chi ngân sách, đảm bảo chi cho công tác phòng, chống dịch và chi hoạt động thường xuyên.Đồng thời, đơn vị tập trung kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nướcnhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu chi mua sắm vật tư y tế và các khoản khác cho công tác phòng, chống dịch Covid 19;chi hỗ trợ của Chính phủ cho người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các khoản chi cho công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp...

Về công tác tổ chức thu ngân sách nhà nước, đơn vị chủ động phối hợp với Chi cục thuế tập trung nhanh các nguồn thu, đề xuất xử lý thu ngân sách các nguồn thu khác từ đơn vị quản lý. Các nguồn thu được kiểm tra và hạch toán đầy đủ, chính xác vào các cấp ngân sách, đồng thời cung cấp kịp thời thông tin, số liệu thu phục vụ công tác điều hành thu ngân sách địa phương.

Kết quả qua 9 tháng, đã thu ngân sách nhà nước 97 tỷ đồng, đạt 52% dự toán; chi ngân sách địa phương 663 tỷ đồng, đạt 85% dự toán, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn theo kế hoạch và dự toán giao là 137 tỷ đồng, đạt trên 75%. Trong 3 tháng còn lại của năm 2021, khả năng hoàn thành chỉ tiêu thu, chi là rất khó, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, đồng thời kéo theo một số chỉ tiêu chi không đạt dự toán giao như chi sự nghiệp, chi khác ngân sách… do tăng dự phòng ngân sách cho chi phòng, chống dịch.

Trên cơ sở kết quả đạt được, những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh, để thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 từ dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện, Kho bạc Nhà nước Cái Bè tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu để tổ chức tập trung thu, kịp thời hạch các khoản thu vào ngân sách nhà nước và điều tiết số thu cho các cấp ngân sách;

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về kiểm soát chi ngân sách nhà nước;

3. Kiểm soát chi chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi mua sắm tài sản, các khoản chi thường xuyên phải được tiết kiệm theo đúng quy định Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ;

4. Thực hiện nghiêm các quy định trong kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, đảm bảo công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư qua kho bạc kịp thời, theo đúng quy định. Chủ động rà soát, nắm tình hình giải ngân vốn đầu tư; phối hợp cơ quan tài chính, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân kê hoạch vốn đầu tư năm 2021.

5. Đảm bảo an toàn, chính xác, thông suốt trong công tác thanh toán song phương với ngân hàng và trong nội bộ hệ thống Kho bạc nhà nước./.

                                                                   Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 75
  Tổng lượt truy cập: 3549866