Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hội Nông dân huyện Cái Bè: Tổ chức lấy ý kiến đề xuất của hội viên nông về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn
21/03/2023

 

Ngày 20/3/2023, Hội Nông dân huyện Cái Bè tổ chức hội nghị lấy ý kiến đề xuất của hội viên nông dân huyện Cái Bè về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại hội nghị Thủ tướng chính phủ đối thoại với Nông dân. Nguyễn Văn Diễm – Chủ tịch Hội nông dân huyện Cái Bè chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nghị quyết:

Đổi mới công tác truyền thông, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn; Thực hiện đột phá chiến lược trong phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khu vực nông thôn; phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; Nâng cao trình độ khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng;Hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;Đổi mới tổ chức, hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển thị trường trong nước và nâng cao hiệu quả xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ; Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đối khí hậu; Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế; Giám sát đánh giá.

Các đại biểu đã đóng góp các ý kiến đề xuất như: cần quy hoạch công khai, tập trung sản xuất các loại hình nông nghiệp theo hướng vĩ mô; công nghiệp chế biến nông sản cần gắn với chuổi sản xuất tuần hoàn; quản lý chất lượng đầu vào, đầu ra của sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, con giống, vật tư nông nghiệp ổn định cho nông dân an tâm sản xuất.

Kết luận hội nghị, Ông: Nguyễn Văn Diễm – Chủ tịch Hội nông dân huyện đã lắng nghe và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và trình về Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang trong kỳ đối thoại giữa Thủ tướng chính phủ với Nông dân./.

Giang Sơn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 757
  Tổng lượt truy cập: 3533437