Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Đảng ủy xã Hậu Mỹ Phú: Hội nghị triển khai Quy định 50 và 57/QĐ-TW về công tác quy hoạch cán bộ và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025
05/05/2022

Đảng ủy xã Hậu Mỹ Phú vừa tổ chức hội nghị triển khai Quy định 50 và 57/QĐ-TW về công tác quy hoạch cán bộ và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Công Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ xã; trưởng các ngành, đoàn thể; Bí thư, phó bí thư các chi bộ

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai một số nội dung: Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/11/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về Một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về Đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về Một số vấn đề về Bảo vệ chính trị nội bộ; Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/2/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24/3/2020. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan như Trạm Y tế, trường học và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. Cụ thể hóa, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quy hoạch cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp đảm bảo tổng thể, đồng bộ, chặt chẽ, liên thông, đồng thời gắn kết với các khâu khác trong công tác cán bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Công Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đề nghị sau Hội nghị, cấp ủy, các ngành, đoàn thể, các chi bộ khẩn trương cụ thể hóa văn bản để triển khai thực hiện. Các quy định, kết luận, hướng dẫn được quan triệt tại Hội nghị lần này là những nội dung quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng hiện nay, trong đó có nhiều điểm mới so với trước đây. Yêu cầu tổ chức thực hiện đảm bảo tính nghiêm túc, đồng bộ và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ trong thời gian tới./.

Minh Tuấn

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 613
  Tổng lượt truy cập: 2898137