Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Cổng thông tin điện tử huyện Cái Bè

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
02/TB-VP 15-01-2020 V/v trực cơ quan Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
13/TB-UBNDD 15-01-2020 V/v Lễ đặt tràng hoa, viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
07/TB-UBND 10-01-2020 Kết luận của PCT UBND huyện tại cuộc họp triển khai vận động quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hế độ chính sách năm 2020
33/UBND-NC 10-01-2020 V/v chuyển tiếp Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
03/TB-UBND 09-01-2020 V/v đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
18/UBND-CN 09-01-2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh TG năm 2020
20/UBND-CN 09-01-2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ
01/BC-UBND 08-01-2020 Công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Cái Bè năm 2019
01/KH-UBND 03-01-2020 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
2691/UBND-NC 31-12-2019 V/v triển khai, thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2652/UBND-VX 31-12-2019 V/v vận động quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
713/TB-UBND 30-12-2019 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi khảo sát danh mục các công trình phòng chống hạn mặn, Đường Làng Nghề (ĐH.74D), Đường huyện 71, Trường THCS Thiện Trung, rạch Đập Bích xã Thiện Trung, tình hình sạt lở bến phà Mỹ Thuận cũ...
2589/UBND-NC 23-12-2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
710/TB-UBND 20-12-2019 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác thực hiện đầu tư công năm 2019, triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020 và phòng chống hạn mặn năm 2020
2586/UBND-TC 20-12-2019 V/v tổ chức thu phí đò, bến bãi và thu giá dịch vụ sử dụng điện tích bán hàng tại các chợ thuộc nhiệm vụ thu của ngân sách xã, thị trấn năm 2020
11/NQ-HĐND 19-12-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân
14/NQ-HĐND 19-12-2019 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách năm 2020
13/NQ-HĐND 19-12-2019 Nghị quyết số 13/NQ-HĐNDD về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020
12/NQ-HĐND 19-12-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc bổ sung Hội thẩm nhân dân
17/NQ-HĐND 19-12-2019 Nghị quyết 17/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2020
15/NQ-HĐND 19-12-2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về Phương án phân bổ định mức chi ngân sách năm 2020
18/NQ-HĐND 19-12-2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2020
16/NQ-HĐND 19-12-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
2571/UBND-NC 19-12-2019 V/v triển khai, thực hiện NĐ số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ
2577/UBND-VX 19-12-2019 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết sô 13/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh TG
2581/UBND-VX 19-12-2019 V/v triển khai thực hiện NĐ số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ
428/BC-UBND 19-12-2019 Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh TG
2556/UBND-TC 16-12-2019 V/v tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
2539/UBND-NC 13-12-2019 V/v triển khai hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ việc thực hiện NQ số 13/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh
421/BC-UBND 13-12-2019 Đánh giá tình hình thi hành Luật đất đai 2013 và định hướng sửa đối Luật đất đai

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 170
  Tổng lượt truy cập: 1926216