Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐO ĐỘ MẶN TẠI HUYỆN CÁI BÈ NGÀY 25/3/2020
25/03/2020

1. Kết quả đo độ mặn tại huyện Cái Bè ngày 25/3/2020

Bảng 1. Chi nhánh Thủy nông Cai Lậy – Cái Bè:

Địa điểm

Vị trí điểm đo

Giờ đo

Độ mặn S(g/l)

So sánh ngày hôm trước (+ g/l)

Ghi
chú

H. Cai Lậy

(ngày 24.3.2020)

Phà Thới Lộc

21:00

5.37

+0.04

 

Phà Ngũ Hiệp

17:00

4.44

+0.05

 

Bảng 2. Phòng Nông nghiệp & PTNT và các xã ven sông Tiền thuộc huyện Cái Bè:

Địa điểm

Vị trí điểm đo

Độ mặn cao nhất (ngày 23/3) S(g/l)

Lớn/ Ròng

Độ mặn cao nhất (ngày 24/3) S(g/l)

Lớn/ Ròng

So sánh ngày hôm trước (+ g/l)

Độ mặn lúc 08h00’ (ngày 25/3) S(g/l)

Ghi
chú

(+, -, Tđ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Cái Bè

1. Tại Vàm Vàm kênh Xáng – Cái Sơn (giáp Hiệp Đức - Cai Lậy)

2.46

Đứng lớn

2.46

Đứng lớn

0.00

2.74

+

2. Tại Vàm Cái Bè (Bến phà Tân Phong – phía Cái Bè (Sông Tiền))

3.15

Ròng

2.90

Ròng

-0.25

3.17

+

3. Tại cầu Cái Bè

2.42

Đứng lớn

2.40

Đứng lớn

-0.02

2.72

+

4. Tại Vàm sông Phú An (giáp sông Cái Bè – phía Thị trấn)

2.39

Đứng lớn

2.43

Đứng lớn

+0.04

2.76

+

5. Tại Vàm Rạch Bà Hợp (giáp Sông Cái Bè)

2.21

Đứng lớn

2.24

Đứng lớn

+0.03

2.67

+

6. Tại Vàm kênh 28 (giáp Ngã 3 Thông lưu)

1.96

Đứng lớn

1.75

Đứng lớn

-0.21

2.25

+

7. Tại Vàm Kênh 8 (giáp Ngã 3 Thông Lưu)

1.10

Đứng lớn

1.23

Đứng lớn

+0.13

1.92

+

8. Tại Vàm Rạch Trà lọt (giáp Sông Tiền)

1.83

Đứng ròng

2.10

Đứng ròng

+0.27

2.12

+

9. Tại Vàm Rạch Bà Hợp (giáp Rạch Trà lọt)

1.72

Đứng lớn

1.86

Đứng lớn

+0.14

1.89

+

10. Tại Vàm kênh Cứu khổ (giáp Rạch Trà lọt)

0.91

Đứng lớn

1.12

Đứng lớn

+0.21

1.23

+

11. Tại Vàm Rạch Cái Cối (giáp Sông Tiền)

0.30

Đứng lớn

0.57

Đứng lớn

+0.27

0.61

+

12. Tại Vàm kênh Cứu khổ (giáp Rạch Cái Cối)

0.25

Đứng lớn

0.48

Đứng lớn

+0.23

0.52

+

13. Tại Vàm Rạch Cái Thia - Kênh 5 (giáp Rạch Cái Cối)

0.55

Ròng

0.68

Ròng

+0.13

0.59

-

14. Tại Vàm Rạch Mỹ Thiện (giáp Rạch Cái Thia – K. 5)

0.25

Đứng lớn

0.62

Đứng lớn

+0.37

1.04

+

15. Tại Vàm kênh 6 BL (giáp Rạch Mỹ Thiện)

0.00

Đứng lớn

0.00

Đứng lớn

0.00

0.30

+

16. Tại Vàm kênh Cổ Cò (giáp Rạch Cái Cối)

0.00

Đứng lớn

0.00

Đứng lớn

0.00

0.00

Tđ

17. Tại Cầu An Hữu (R. Cái Cối)

0.00

Đứng lớn

0.00

Đứng lớn

0.00

0.00

Tđ

18. Tại Vàm Cổ lịch (giáp Sông Tiền)

0.00

Đứng lớn

0.00

Đứng lớn

0.00

0.00

Tđ

19. Tại Bến phà cũ (giáp Sông Tiền)

0.00

Đứng lớn

0.00

Đứng lớn

0.00

0.00

Tđ

Bảng 3. Phòng Nông nghiệp & PTNT (Đo độ mặn 24/24 tại vị trí Cống Bà Phú – giáp Rạch Trà lọt kênh 7):

Giờ đo

Độ mặn S(g/l) tại Cống Bà Phú (Hòa Khánh) – giáp R.Trà lọt kênh 7

Lớn/

ròng

Ngày, tháng, năm

08h00

0.89

Ròng

24/3/2020

10h00

0.50

Ròng

24/3/2020

12h00

0.10

Ròng

24/3/2020

14h00

0.15

Lớn

24/3/2020

16h00

0.05

Lớn

24/3/2020

18h00

0.27

Lớn

24/3/2020

20h00

0.78

Ròng

24/3/2020

22h00

0.60

Ròng

24/3/2020

24h00

0.16

Ròng

24/3/2020

02h00

0.13

Lớn

25/3/2020

04h00

0.26

Lớn

25/3/2020

06h00

0.93

Ròng

25/3/2020

Cao nhất

0.93

Ròng

25/3/2020

Thấp nhất

0.05

Lớn

24/3/2020

2. Thông báo tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và giải pháp thực hiện:

* Thông tin tình hình mặn xâm nhập:

Theo số liệu đo được thì vào ngày hôm qua (ngày 24/3/2020) độ mặn cao nhất là 2.90g/l tại Vàm Cái Bè (Bến phà Tân Phong – phía Cái Bè (Sông Tiền)), giảm 0.25g/l so với độ mặn cao nhất ngày 23/3/2020 (độ mặn là 3.15g/l). Vào lúc 08h00’(ngày 25/3/2020) độ mặn cao nhất là 3.17g/l tại Vàm Cái Bè (Bến phà Tân Phong – phía Cái Bè (Sông Tiền)).

Diễn biến mặn xâm nhập từ các Vàm kênh chính (phạm vi mặn xâm nhập) đến 10h00’ngày 24/3/2020 như sau: Phạm vi xâm nhập mặn giảm về chiều dài tại rạch Mỹ Thiện, rạch Cái Thia – kênh 5, kênh 6, kênh Cổ Cò, tuy nhiên tại các kênh 28, rạch Trà lọt – kênh 7, kênh 8 thì phạm vi xâm nhập mặn vẫn tiếp tục lấn sâu vào nội đồng đến các xã Mỹ Trung, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, Mỹ Hội, về nồng độ mặn đang ở mức tương đương so với ngày trước, cụ thể hướng từ Vàm Kênh 8 mặn đã xâm nhập vào khoảng 17,4km (độ mặn là 0.19g/l); từ Vàm Trà Lọt – kênh 7 vào khoảng 27km (độ mặn là 0.28g/l); từ Vàm Rạch Mỹ Thiện vào khoảng 2km (độ mặn là 0.13g/l); từ Vàm Rạch Cái Thia – kênh 5 vào khoảng 1,5km (độ mặn là 0.28g/l); từ Vàm Rạch Cái Cối vào khoảng 4,5km (độ mặn là 0.10g/l); từ Vàm kênh 28 vào khoảng 9,5km (độ mặn là 0.06g/l), diễn biến cụ thể:

- Hướng từ Vàm Cái Bè vô Vàm kênh 8: cách Vàm kênh 8 vào khoảng 1km (Cầu An Cư): 1.17g/l; cách Vàm kênh 8 khoảng 5,8km (Cầu Chợ Giồng – xã Mỹ Hội): 1.04g/l; cách Vàm kênh 8 khoảng 17,4km (Cầu Quan cư – xã Hậu Mỹ Trinh): 0.19g/l.

- Hướng từ Vàm Rạch Trà Lọt – kênh 7: cách Vàm Trà lọt khoảng 4,4km (Cầu Trà lọt – xã Hòa Khánh): 1.55g/l; cách Vàm Trà lọt khoảng 9km (Cầu Cái Nứa – xã Hậu Thành): 0.79g/l; cách Vàm Trà lọt khoảng 16km (Kênh Cây Dông – xã Hậu Mỹ Trinh): 0.64g/l; cách Vàm Trà lọt khoảng 23km (giáp kênh Nguyễn Văn Tiếp A – xã Hậu Mỹ Bắc A): 0.31g/l; cách Vàm Trà lọt khoảng 27km (giáp kênh Hai Hạt – xã Hậu Mỹ Bắc B): 0.28g/l.

- Hướng từ Vàm Rạch Mỹ Thiện: cách Vàm Rạch Mỹ Thiện khoảng 1km (Ấp Mỹ Phú - xã Mỹ Đức Đông): 0.27g/l; cách Vàm Rạch Mỹ Thiện khoảng 2km (Ấp Mỹ Quới - xã Mỹ Đức Đông): 0.13g/l.

- Hướng từ Vàm Rạch Cái Thia – kênh 5: cách Vàm Cái Thia – kênh 5 khoảng 1,5km (Ấp Mỹ Phú - xã Mỹ Đức Đông): 0.28g/l.

- Hướng từ Vàm Rạch Cái Cối: cách Vàm Cái Cối khoảng 2km (Ấp Lương Tín - xã Mỹ Lương): 0.23g/l; cách Vàm Cái Cối khoảng 4,5km (Rạch Ông Văn - xã An Thái Đông): 0.10g/l.

- Hướng từ Vàm Kênh 28: cách Vàm Kênh 28 khoảng 5km (Kênh Nước chùa - xã Thiện Trung): 0.12g/l; cách Vàm Kênh 28 khoảng 9,5km (Kênh 6 BL - xã Mỹ Trung): 0.06g/l.

* Nhận xét, thông tin dự báo, giải pháp, tình hình vận hành công trình cống:

Theo Bản tin lấy nước tháng 3 và dự báo xâm nhập mặn tháng 4, tháng 5 năm 2020 số 80/DB-VKHTLMN ngày 12/3/2020 của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam thì từ sau ngày 15/3 đến ngày 06/4 mặn trên Đồng bằng sẽ giảm dần, có khả năng xuất hiện nước ngọt khi triều thấp, chân triều, thuận lợi cho việc lấy nước. Thực tế tại địa bàn huyện Cái Bè qua theo dõi diễn biến xâm nhập mặn các ngày qua tại các vàm kênh chính (tiếp giáp sông Tiền) thuộc khu vực xã Đông Hòa Hiệp, Thị trấn, Hòa Khánh ở mức tương đương và “theo dự báo” sẽ giảm dần, nhưng hiện nay nồng độ mặn vẫn vượt mức cho phép, vẫn tăng cao; tuy mặn đã xâm nhập sâu hơn vào nội đồng từ các kênh trục chính như kênh 28, kênh 7, kênh 8 nhưng với nồng độ thấp. Vì vậy để đảm bảo tình hình sản xuất nông nghiệp và dân sinh, nay phòng Nông nghiệp & PTNT đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

  •  Từ ngày 16/3 đến hết ngày 06/4, các xã Mỹ Lương, Hòa Khánh, Thiện Trí, Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, An Thái Đông, An Hữu, Hòa Hưng, Mỹ Lợi A, An Cư, Mỹ Hội, Hậu Thành, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Thiện Trung, Mỹ Trung triển khai việc vận hành mở các cửa cống, đập. Tuy nhiên các xã cần thông báo cụ thể đến nhân dân trước khi lấy nước phục vụ cho sản xuất cây trồng, vật nuôi và dân sinh thì phải quan trắc độ mặn (đo các mẫu nước), nếu mặn đạt trong giới hạn cho phép thì mới khuyến cáo người dân sử dụng nước. Riêng 02 xã Đông Hòa Hiệp và Thị trấn Cái Bè do độ mặn vẫn đang vượt mức cho phép nên đề nghị vẫn tiếp tục đóng tất cả các cống, đập để ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng, đồng thời hỗ trợ người dân đo các mẫu nước để khuyến cáo trong việc sử dụng nước phục vụ sản xuất và dân sinh.
  •  Đối với các xã còn lại khuyến cáo nhân dân chủ động sử dụng nước trong thời gian từ 16/3 đến hết ngày 06/4, đồng thời cũng phải theo dõi kịp thời diễn biến phạm vi xâm nhập mặn, tổ chức đo độ mặn ở nhiều vị trí để khuyến cáo nhân dân chủ động lấy nước tưới cho cây lúa.
  •  Đối với ô đê bao Cái Bè – Trà Lọt: thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện, phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Chi nhánh Thủy nông Cai Lậy – Cái Bè cùng UBND xã Hòa Khánh đã quan trắc độ mặn đạt mức cho phép tại cống Bà phú – giáp Rạch Trà lọt kênh 7 và đã tổ chức, vận hành lấy nước (tháo dở phai cửa và bơm chuyền) từ cống Bà phú, đồng thời đã vận hành tháo xã nước mặn tồn động tại cống Ông Khánh, cống Bà Thêm. Đề nghị UBND các xã Hòa Khánh, Đông Hòa Hiệp, Hậu Thành kiểm tra chặt chẽ hệ thống các cống tròn trong ô bao để đảm bảo được đóng kín khi mặn xâm nhập, thông tin đến người dân được biết, đồng thời khuyến cáo người dân đo các mẫu nước trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho từng loại cây trồng.
  •  Chủ động gia cố đê bao, sửa chữa các cửa cống hư hỏng để đảm bảo hệ thống các ô đê bao được khép kín hoàn toàn, đồng thời khuyến cáo nhân dân chủ động gia cô các cống, bọng tròn (qui mô nhỏ) thuộc hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhằm để ngăn mặn xâm nhập và rò rỉ vào nội đồng trong các đợt triều cường và xâm nhập mặn với nồng độ cao trong thời gian tới. 
  •  Tuyên truyền, vận động người dân chủ động theo dõi thông tin, diễn biến độ mặn, đối với các vườn cây bị khô hạn, thiếu nước tưới trong thời gian dài thì phải hướng dẫn về kỹ thuật, tổ chức đo các mẫu nước (kể cả mẫu nước trong các mương vườn) để khuyến cáo người dân trước khi lấy nước tưới cho sản xuất và dân sinh.
  •  Khuyến cáo, vận động người dân chủ động khai thông dọn dẹp thông thoáng các mương vườn, chủ động tích trữ nước ngọt để cung cấp nước tưới cho cây trồng trong thời gian tới khi mặn xâm nhập với nồng độ cao tại các kênh, rạch công cộng trong thời gian dài.
  •  Tuyên truyền, vận động nhân dân vét bùn, bơm bùn các ao, mương vườn, dùng rơm rạ, cỏ để phủ và đắp các gốc cây nhằm giữ ẩm cho đất, hạn chế được việc thoát hơi nước cho cây trồng.
  •  Thường xuyên kiểm tra hiện trạng các công trình để có biện pháp gia cố, sửa chữa các công trình hư hỏng không đảm bảo ngăn mặn (gia cố thêm lưới B40, mũ bạc đối với các cửa cống đã hư hỏng để đảm bảo cửa cống được kín hoàn toàn), thông tin các khu vực mặn xâm nhập đến nhân dân cũng như hỗ trợ người dân đo các mẫu nước nội đồng và mẫu nước tại các mương vườn để cảnh báo đến người dân.
  •  Tổ chức đo mặn: Đo mặn tại vị trí cố định theo định vị (tại đầu vàm các tuyến kênh) và đo kéo dài từ đầu vàm đến vị trí ranh mặn để xác định khả năng, phạm vi mặn xâm nhập vào nội đồng, thời gian đo lúc đỉnh cao của thủy triều để ghi nhận được độ mặn cao nhất.

 

Tin liên quan

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1267
  Tổng lượt truy cập: 2063715