Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2018 CỦA CHỦ TỊCH HĐND VÀ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CÁI BÈ
30/12/2017

 

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2018 CỦA CHỦ TỊCH HĐND VÀ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CÁI BÈ

Người tiếp công dân

Chức vụ

Thời gian

tiếp công dân

Địa điểm

Tiếp công dân

 

 

 

 

Trần Văn Út

 

 

 

 

Chủ tịch HĐND huyện Cái Bè

- Ngày 08 và ngày 22/01/2018

- Ngày 05 và ngày 19/02/2018

- Ngày 05 và ngày 19/3/2018

- Ngày 02 và ngày 16/4/2018

- Ngày 07 và ngày 21/5/2018

- Ngày 04 và ngày 18/6/2018

- Ngày 02 và ngày 16/7/2018

- Ngày 06 và ngày 20/8/2018

- Ngày 03 và ngày 17/9/2018

- Ngày 01 và ngày 15/10/2018

- Ngày 05 và ngày 19/11/2018

- Ngày 03 và ngày 17/12/2018

 

 

 

 

Trụ sở
Tiếp công dân UBND huyện 
Cái Bè

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Thanh

 

 

 

 

Chủ tịch UBND huyện Cái Bè

- Ngày 15 và ngày 29/01/2018

- Ngày 12 và ngày 26/02/2018

- Ngày 12 và ngày 26/3/2018

- Ngày 09 và ngày 23/4/2018

- Ngày 14 và ngày 28/5/2018

- Ngày 11 và ngày 25/6/2018

- Ngày 09 và ngày 23/7/2018

- Ngày 13 và ngày 27/8/2018

- Ngày 10 và ngày 24/9/2018

- Ngày 08 và ngày 22/10/2018

- Ngày 12 và ngày 26/11/2018

- Ngày 10 và ngày 24/12/2018

 

 

 

 

Trụ sở
Tiếp công dân UBND huyện 
Cái Bè

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 48
  Tổng lượt truy cập: 2581934