Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kho Bạc Nhà nước Cái Bè: Sơ kết 3 năm thực hiện thỏa thuận ủy nhiệm thu - chi với Agribank - Chi nhánh Cái Bè
02/04/2021

Thực hiện kế hoạch chi tiết nhiệm vụ năm 2021 của KBNN Cái Bè được ban hành kèm theo tại Quyết định số 03/QĐ-KBCB ngày 20/01/2021. Sáng ngày 29/3/2021, KBNN Cái Bè tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá lại kết quả thực hiện thỏa thuận thu giữa ba đơn vị KBNN Cái Bè - Chi Cục thuế Cái Bè - Agribank chi nhánh Cái Bè.

 

Thành phần tham dự hội nghị, về phía Kho bạc có 02 đồng chí trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Giao dịch viên phụ trách thu NSNN; về phía Chi Cục thuế có đại diện Lãnh đạo; về phía Agribank có Phó Giám đốc và Kế toan trưởng cùng tham dự.

Trong hội nghị ba đơn vị cùng thống nhất cao với các nội dung đánh giá kết quả sau 03 năm thực hiện thỏa thuận ủy nhiệm thu (UNT) theo văn bản số số 20/KBCB-NHNoCB-CCTCB, ngày 30/7/2015 giữa KBNN Cái Bè - Chi Cục thuế Cái Bè - Agribank chi nhánh Cái Bè và văn bản số 36/KBCB-NHNoCB-CCTCB, ngày 25/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung thỏa thuận phối hợp thu số 20/KBCB-NHNoCB-CCTCB. Thực hiện mở rộng, nâng chất công tác phối hợp thực hiện UNT là một trong những bước đầu của dự án hiện đại hóa trong công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục; hiện đại về công nghệ; đảm bảo quản lý chặt chẽ tiền, tài sản Nhà nước. Những cải cách đó cũng nhằm hướng đến mục tiêu của Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước là xây dựng Kho bạc điện tử, tiến tới Kho bạc số với 3 không: “Không khách hàng tại trụ sở”, “Không tiền mặt”“Không giấy tờ”.

Ba đơn vị KBNN Cái Bè - Chi Cục thuế huyện Cái Bè - Agribank chi nhánh Cái Bè thống nhất đánh giá cao, việc thực hiện tốt UNT trên địa bàn huyện Cái Bè trong những năm qua đã góp phần Thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tập trung kịp thời các nguồn thu trên địa bàn vào NSNN, giúp cho các cấp ngân sách huyện, xã điều hành, quản lý quỹ NSNN được thuận lợi, linh hoạt, kịp thời trong chi tiêu NSNN. Góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thu – chi NSNN giai đoạn 5 năm 2015-2020 trên địa bàn.

Sau một buổi làm việc tích cực, ba đơn vị cùng thảo luận và đi đến thống nhất đưa ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong thời gian vừa qua.

F Về nhóm giải pháp chung cho ba đơn vị:

-Ba đơn vị cùng chung mục tiêu hướng đến cải thiện chi số xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam;

-Cùng chung tay đóng góp phần thực hiện thành công kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền giang theo Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh;

- Lãnh đạo ba đơn vị thường xuyên quán triệt CBCC của từng ngành ý thức sâu sắc việc phục vụ khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm từng bước nâng cao được “dịch vụ khách hàng”.

F Về nhóm giải pháp đối với KBNN Cái Bè:

- Chủ động thông tin, cung cấp kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác thu ngân sách; công tác thanh toán, kế toán đến Chi Cục thuế và Agribank chi nhánh Cái Bè để phối hợp thực hiện;

- Thường xuyên rà soát những loại thuế nào có điều tiết huyện, xã; phối hợp chặt chẽ với các Phòng giao dịch gởi danh mục điều tiết, hạch toán để các Phòng giao dịch tổ chức thu, hạch toán đúng mã địa bàn và tỷ lệ điều tiết;

- Kế toán trưởng Kho bạc phối hợp cùng Kế toán trưởng Agribank chi nhánh Cái Bè tổ chức xử lý những sai lầm đảm bảo đúng qui trình TTSP.

F Về nhóm giải pháp đối với Chi Cục thuế:

-Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ kinh doanh tăng cường thực hiện nộp thuế điện tử; nộp thuế thông qua các hình thức bằng chuyển khoản như: POS; E-Mobile Banking; VietinBank iPay; VCB Internet Banking; BIDV Smart Banking; Vietelpay; ....;

-Có giải pháp tuyên truyền, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nộp đúng thời gian nộp theo thông báo thuế, tránh dồn nộp vào thời điểm cuối tháng, quý, năm;

-Cập nhật kịp thời mã số thuế của các Cty; Doanh nghiệp khi có chi nhánh;

-Sớm triển khai chức năng truyền, nhận chứng từ điều chỉnh do cơ Thuế lập trên TCS để tự động gởi sang Kho bạc và triển khai thực hiện chứng từ hoàn thuế điện tử bắt từ 01/4/2021.

F Về nhóm giải pháp đối với Agribank chi nhánh Cái Bè:

-Đối với lĩnh vực thu:

+Triển khai lắp đặt máy POS tại Kho bạc; đề xuất cấp trên tích hợp và triển khai hình thức nộp thuế trên dịch vụ thanh toán E-Mobile Banking;

+Agribank chi nhánh Cái Bè sẽ bố trí tăng cường nguồn lực để đáp ứng đủ phục vụ công tác thu cho những ngày cao điểm thu thuế;

+Có biện pháp rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho người nộp NSNN, tránh trình trạng người nộp phải chời đợi lâu.

+GDV của các Phòng giao dịch chủ động phối hợp với GDV của Kho bạc, nhằm đảm bảo khoản thu được ghi nhận hạch toán đúng thông tin mà Kho bạc cung cấp (về điều tiết khoản thu);

-Đối với lĩnh chi (thanh toán và chi tiền mặt)

+Agribank chi nhánh Cái Bè phối hợp chặt chẽ với Kho bạc thực hiện triển khai thí điểm dịch vụ thẻ tín dụng đối với cơ quan, ban, ngành, tổ chức sử dụng NSNN để giảm lượng chi tiền mặt;

+Đối với chi tiền mặt Ngân hàng sẽ có chính sách ưu tiên, cũng như đảm bảo bố trí đủ nhân lực tổ chức thực hiện kịp thời các lệnh chi tiền mặt của Kho bạc khi chuyển đến Ngân hàng, nhất là chi tiền mặt tại các Phòng giao dịch khu vực liên xã.

Kết thúc hội nghị sơ kết, cả ba đơn vị cùng hạ quyết tâm luôn chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khi thực hiện đầy đủ, an toàn các nội dung trong thỏa thuận ủy nhiệm thu – chi mà ba đơn vị đã ký kết. Lãnh đạo ba đơn vị sẽ triển khai và quán triệt ngay các nhóm giải pháp ba đơn vị đã thống nhất đưa ra trong hội nghị sơ kết đến cán bộ, công chức của từng ngành, mỗi cơ quan, đơn vị cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa “chính sách Khách hàng”./.

Nguyễn Văn Dực

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 95
  Tổng lượt truy cập: 2581981