Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kho Bạc nhà nước Cái Bè qua 30 năm xây dựng và phát triển (01/4/1990 – 01/4/2020)
06/04/2020

Cùng với sự ra đời của hệ thống Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Cái Bè được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1990.

Về tổ chức và nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước Cái Bè trực thuộc Kho bạc Nhà nước Tiền Giang, thực hiện chức năng Kho bạc Nhà nước trên địa bàn, nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, ngân quỹ trên địa bàn và công tác kế toán ngân sách Nhà nước.

Tập thể CBCC KBNN Cái Bè thời điểm 31/3/2020

Khi thành lập, cán bộ, công chức của đơn vị từ ngành Ngân hàng và Tài chính chuyển đến, quá trình thực hiện nhiệm vụ có những thuận lợi, khó khăn nhất định, nhưng với sự cố gắng phấn đấu của cán bộ, công chức và được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo địa phương, của Kho bạc Nhà nước Tiền Giang, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan,đơn vị đã từng bước ổn định, phát triển, luôn là đơn vị dẫn đầu trong  hệ thống Kho bạc Nhà nước Tiền Giang những năm đầu thành lập, đây là tiền đề thuận lợi cho sự  phát triển đơn vị ngày nay.

Qua 30 năm xây dựng, Kho Bạc Nhà nước Cái Bè đã phát triển về mọi mặt, vững mạnh về tổ chức, hoàn thành tốt các công tác chuyên môn.

Đối với công tác thu ngân sách Nhà  nước, tổ chức thu trực tiếp các khoản thu ngân sách nhà nước; hạch toán và điều tiết các khoản thu vào quỹ ngân sách các cấp; kiểm tra, đối chiếu số liệu và hoàn trả các khoản thu theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền. Kết quả thu ngân sách nhà nước, hàng năm Kho bạc Nhà nước Cái Bè làm tốt công tác phối hợp cơ quan thu, tập trung thu đủ, hạch toán kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước và điều tiết khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định, tích cực góp phần vào việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước của địa phương. Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, tiến trình cải cách hành chính của Chính phủ và mục tiêu Chiến lược phát triển của hệ thống Kho bạc Nhà nước, công tác thu ngân sách nhà nước được Kho bạc Nhà nước quan tâm cải tiến, từ việc tổ chức thu tại quầy giao dịch của Kho Bạc, đến thu lưu động tại xã và hiện nay là ủy nhiệm các Ngân hàng thương mại tổ chức thu đảm bảo tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả. Hiện tại, Kho bạc Nhà nước Cái Bè ủy nhiệm cho 04 Ngân hàng thương mại trên địa bàn thu các khoản thu ngân sách nhà nước và thu khác, kể cả các khoản thu của đơn vị sự nghiệp. Bên cạnh việc ủy nhiệm thu, Kho bạc Nhà nước Cái Bè còn ủy nhiệm chi tiền mặt qua Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc mở tài khoản thanh toán để  chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch với Kho bạc.Việc ủy nhiệm thu, chi tiền mặt qua Ngân hàng nhằm giảm thu, chi tiền mặt qua Kho bạc, mọi nghiệp vụ giao dịch thu, chi qua Kho bạc được thực hiện qua Ngân hàng thương mại, tiến đến Kho bạc điện tử trong năm 2020, theo mục tiêu chiến lược phát triển Hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2020.

Quang cảnh làm việc hàng ngày của CBCC KBNN Cái Bè

Đối với nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước, gồm kiểm soát chi thường xuyên và kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản nhằm  đảm bảo các khoản chi ngân sách nhà nước phải đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, tiết kiệm và hiệu quả cho ngân sách. Mỗi năm, Kho bạc Nhà nước Cái Bè thực hiện kiểm soát và thanh toán hàng trăm tỷ đồng, đáp ứng kịp thời vốn  cho đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển của địa phương, nhất là đầu tư cho nông thôn mới và đáp ứng nhu cầu chi tiêu hoạt động thường xuyên của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Qua kiểm soát, đơn vị đã phát hiện, từ chối những khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức đến hàng trăm triệu đồng. Từ việc kiểm soát chặt chẽ, phát hiện, từ chối chi những khoản chi không đúng đã tác động tích cực đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư trong việc sử dụng đúng chế độ các nguồn kinh phí của Nhà nước, tích cực góp phần tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước.

Thực hiện tiến trình cải cách hành chính, ngoài việc thay đổi phương thức quản lý thu, chi NSNN, trong các năm qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã triển khai xây dựng và vận hành công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu, chi NSNN nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ hướng đến thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hoạt động kho bạc Nhà nước, như: triển khai thực hiện Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) là hệ thống thông tin quản lý tài chính tích hợp thống nhất từ trung ương đến địa phương mở rộng kết nối đến các Bộ, ngành chủ quản và đơn vị sử dụng NSNN; Hệ thống quản lý thu, nộp thuế (TCS); Hệ thống thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu NSNN…. Nhằm đảm bảo các khoản thu NSNN được tập trung kịp thời vào NSNN và thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước đảm bảo nhanh chóng, an toàn. Hệ thống thanh toán song phương tập trung giúp Kho bạc Nhà nước quản lý, điều hành tồn ngân quỹ trong toàn hệ thống chặt chẽ, kịp thời.

Về tổ chức bộ máy, khi thành lập đơn vị có 11 cán bộ, công chức, đến nay có 13 cán bộ, công chức. Khi thành lập, có 02 đảng viên sinh hoạt ghép trong Chi bộ cơ quan Phòng Tài chính - Kế hoạch. Đến nay, Chi bộ đơn vị có 10 đảng viên, Cấp ủy có Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Quá trình hoạt động, hàng năm chi bộ và đoàn thể luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về trình độ nhân lực, khi mới thành lập, một số cán bộ, công chức của đơn vị có trình độ trung cấp nghiệp vụ, sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo. Quá trình công tác, công chức vừa học, vừa làm, kết hợp việc tuyển dụng thêm một số công chức đã qua đạo tạo, đến nay cán bộ, công chức trực tiếp làm nghiệp vụ của đơn vị đều có trình độ đại học trở lên, trình độ sau đại học chiếm trên 30% biên chế. Trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước…. luôn được KBNN cấp trên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đạt 100% theo chuẩn chức danh. Từ đó, năng lực của cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong từng giai đoạn phát triển.

Về cơ chế hoạt động của công chức đơn vị cũng có thay đổi, từ thực hiện nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức Tổ nghiệp vụ, đến nay thực hiện nhiệm vụ theo Cơ chế Chuyên viên, theo nguyên tắc độc lập trong giải quyết công viêc được giao, chịu chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc.

Về cơ sở vật chất: Khi mới thành lập, đơn vị làm việc chung trụ sở Phòng Tài chính- Kế hoạch, sau đó được cấp đất xây dựng trụ sở mới, đến năm 2015, đơn vị tiếp tục được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm cấp thêmđất và được Kho bạc cấp trên cải tạo, xây dựng mới, mở rộng  trụ sở khang trang, rộng rãi như hiện nay. Về trang, thiết bị liên quan, hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác.

Qua 30 năm phấn đấu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhìn chung  cán bộ, công chức đơn vị đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm, kết quả đánh giá 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có nhiều cá nhân được Chính phủ, Bộ, Ngành tặng Bằng khen, Giấy khen và một số cá nhân được tôn vinh gương điển hình tiên tiến của Ngành và cơ quan đoàn thể.

Về tập thể: Kho bạc Nhà nước Cái Bè hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua nhiều năm liền, được nhiều khen thưởng của Bộ Tài Chính và Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, trong đó năm 2016, Kho bạc Nhà nước Cái Bè vinh dự được Bộ Tài Chính tặng Cờ thi đua, năm 2019 được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Kho bạc Nhà nước Cái Bè đã góp phần tích cực trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước ở địa phương tiết kiệm, hiệu quả; tích cực góp phần thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách Nhà nước của hệ thống Kho bạc Nhà nước. Thời gian tới, cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước Cái Bè quyết tâm giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy thành tích đạt được, phấn đấu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

                                                                   Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 932
  Tổng lượt truy cập: 2297844