Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huyện Ủy Cái Bè: Sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 – Khóa XII
29/05/2021

 

Huyện ủy Cái Bè vừa tổ chức hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong 05 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Cái Bè quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết tâm cao và đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; từng bước thiết lập kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chủ động khắc phục hạn chế, khuyết điểm của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên. Các tập thể và cá nhân đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá khách quan, đúng ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống có nơi còn hạn chế; tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn diễn ra dẫn tới phải kỷ luật.

Trong thời gian tới, Ban thường vụ huyện ủy sẽ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng… trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ư ơng 4 Khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm.

Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ khen thưởng cho Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè  đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2016 – 2020)./.

Hữu Nhân

Thông báo Thông báo

Thư viện Videos Thư viện Videos

Ảnh đẹp Cái bè Ảnh đẹp Cái bè

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 85
  Tổng lượt truy cập: 2581971